Privacybeleid

Wie zijn we

Privacyverklaring Samantha Mosk Orthomoleculair therapeut

– Inleiding Samantha Mosk Privacyverklaring

Binnen mijn praktijk spreek ik altijd over je of jou, en daarom hanteer ik dezelfde benadering in mijn juridische documenten. Dit is de privacyverklaring van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan mij verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail naar mij stuurt. Ik leg je duidelijk uit hoe ik jouw gegevens opsla, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geef ik je inzicht in hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

 

 

– Wat houdt de praktijk van Samantha Mosk precies in? Als orthomoleculair therapeut richt ik me op het verminderen van gezondheidsklachten, het bevorderen van je algehele gezondheid en het stapsgewijs aanpakken van de onderliggende oorzaken van deze klachten. Dit omvat een holistische benadering met behulp van voedingsadvies, suppletie, bewegings- en ontspanningsoefeningen. Daarnaast bied ik de EMB-bloedtest aan om inzicht te verkrijgen in mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen die ten grondslag kunnen liggen aan de klachten, of als algemene gezondheidscheck.

Ik hecht grote waarde aan jouw privacy en verwerk persoonlijke informatie op een veilige wijze, conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde Nederlandse versleuteling van gegevens tijdens verzending, evenals de beveiliging van jouw dossier.

 

 

– Categorieën persoonsgegevens

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, is het noodzakelijk bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Deze gegevens zijn: Voor- en achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, (Persoonlijk) e-mailadres, Gezondheidsgegevens, BSN-nummer.

Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Samantha Mosk.

 

 

– Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op basis van de AVG-wetgeving zijn de volgende grondslagen van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens: Toestemming, Uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Samantha Mosk, Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

– De verwerking van persoonsgegevens heeft verschillende doelen, waaronder:

Contact opnemen, Nieuwsbrief, Boekhouding, Facturatie, De behandelings overeenkomst.

 

 

– Periode van opslag

De opslagperiode van persoonsgegevens varieert per verwerkingsdoel:

Contact opnemen: maximaal twee (2) jaar

Nieuwsbrief: tot uitschrijving

Boekhouding: minimaal zeven (7) jaar, mogelijk te vermeerderen met vijf (5) jaar

De overeenkomst: gedurende de actieve overeenkomst en zeven (7) jaar na beëindiging

Facturatie: zeven (7) jaar na het opstellen van de documentatie.

 

 

– Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en heeft enkel het bericht ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

 

– Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer strikt noodzakelijk. Externe partijen waarmee ik samenwerk, worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan de AVG-wetgeving.

 

 

– Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:

Boekhouder, Belastingdienst/overheidsinstanties, Beveiliging Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut, en worden beveiligd met wachtwoorden. Apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met wachtwoorden. De website maakt gebruik van firewalls, virusscanners en periodieke back-ups.

 

– Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, overdracht, wissen, klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en bezwaar tegen gegevensverbruik. Het gebruik maken van deze rechten is kosteloos, behoudens misbruik.

Gebruik maken van deze rechten? Stuur een e-mail naar info@samanthamosk.nl.

 

 

– Plichten

Samantha Mosk verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang en zal deze nooit verkopen aan derden. Het niet verstrekken van verplichte gegevens kan het aanbieden van diensten belemmeren.

 

Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden gecommuniceerd via de website van Samantha Mosk Orthomoleculair therapeut.

 

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@samanthamosk.nl of 0613051159.

Adres: Gravenstraat 11, 1791CJ Den Burg

Website: www.samanthamosk.nl

E-mail: info@samanthamosk.nl

Telefoon: 0613051159

KVK Nr. 92872662

BTW: NL004988599B05

Versie April ’24